Przekaźnik nadzorczy MR-ET1P

Dane techniczne

Dane obwodu pomiarowego

Funkcje

nadzór temperatury uzwojenia silnika z pamięcią błędu,

(maks. 6 PTC czujniki temperatury wg DIN 44081,

nadzór zwarciowy linii termistora

funkcja testowa ze zintergrowanym przyciskiem Test/Reset 

Sygnalizacja stanu przekaźnika

diodami LED

Obwód pomiarowy : 

• zaciski

T1-T2 lub T1-T3

• rezystancja początkowa

< 1,5 kΩ

• wartość reakcji

≥ 3,6 kΩ przekaźnik R przechodzi do OFF

• wartość powrotu

≥ 1,65 kΩ przekaźnik R powraca do ON

• rozłączenie przy zwarciu przewodów 

 tak (T1-T2); nie (T1-T3)

• napięcie pomiarowe

≤ 7,5 V przy R ≤ 4 kΩ wg EN 60947-8

Zestyk sterujący

podłączony jako zewnętrzny klawisz RESET

Obwód wejściowy

Napięcie zasilania U

230 V AC; zaciski A1-A2 

Znamionowy pobór mocy

1,3 VA / 1,0 W

Częstotliwość znamionowa

AC: 48...63 Hz

Obwód wyjściowy

Ilość i rodzaj zestyków

1P - przełączny

Znamionowy prąd obciążenia AC1

5 A / 250 V AC

Maksymalna moc łaczeniowa AC1

1 250 VA (stały prąd cieplny 5 A)

Dane izolacji

Znamionowe napięcie udarowe

6 000 V AC

Kategoria przepięciowa

III wg PN-EN 60664-1

Stopień zanieczyszczenia izolacji

2, jeśli zabudowany 3 wg PN-EN 60664-1