Przekaźnik nadzorczy MR-EU3M1P

Dane techniczne

Dane obwodu pomiarowego

Funkcje

nadzór kolejności faz, zaniku fazy i asymetrii

podłączenie przewodu neutralnego

Sygnalizacja stanu przekaźnika

diodami LED

Obwód pomiarowy : 

zaciski

(N)-L1-L2-L3

zmienna pomiarowa

3N-, sinus, 48…63 Hz

wejście pomiarowe

= napięcie zasilania 3(N)~ 400/230 V

zdolność przeciążeniowa

określona przez tolerancje podaną dla napięcia zasilania 

asymetria

nastawiana 5…25%

Obwód wejściowy

Napięcie zasilania U

3(N)~ 400/230 V

Znamionowy pobór mocy

8,0 VA / 0,8 W

Częstotliwość znamionowa

AC: 48...63 Hz

Obwód wyjściowy

Ilość i rodzaj zestyków

1P - przełączny

Znamionowy prąd obciążenia AC1 

5 A / 250 V AC

Maksymalna moc łaczeniowa AC1

1 250 VA

Dane izolacji

Znamionowe napięcie udarowe

4 000 V AC

Kategoria przepięciowa

III wg PN-EN 60664-1

Stopień zanieczyszczenia izolacji

2, jeśli zabudowany 3 wg PN-EN 60664-1