Relacje Inwestorskie

Akcjonariat
Ambroziak Adam(33%)
Altus TFI S.A.(21,10%)
Rockbridge TFI S.A.(9,99%)
Osiński Piotr(6,34%)
Raiffeisen TFI S.A. (5,93%)
Pozostali(23,65%)
Wybrane instytucje rynku kapitałowego: