Unikanie konfliktu interesów

W celu unikania konfliktu interesów Spółka stosuje się do przepisów Kodeksu spółek handlowych, regulaminów wewnętrznych a także Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

W przypadku zaistnienia konfliktu interesów Relpol S.A. z osobistymi interesami członka zarządu lub osoby z nim powiązanej, członek zarządu powinien wstrzymać się od podejmowania decyzji w rozstrzyganiu tych spraw.

Dodatkowo członek zarządu o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości zaistnienia takiego konfliktu powinien poinformować drugiego członka zarządu i radę nadzorczą oraz wstrzymać się od dyskusji a także od głosowania na podjęciem uchwały w danej sprawie.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej spółki nie mogą przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez nich decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności ich opinii i sądów.

W celu unikania konfliktu interesów Spółka stosuje się do przepisów Kodeksu spółek handlowych, regulaminów wewnętrznych a także Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

W przypadku zaistnienia konfliktu interesów Relpol S.A. z osobistymi interesami członka zarządu lub osoby z nim powiązanej, członek zarządu powinien wstrzymać się od podejmowania decyzji w rozstrzyganiu tych spraw.

Dodatkowo członek zarządu o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości zaistnienia takiego konfliktu powinien poinformować drugiego członka zarządu i radę nadzorczą oraz wstrzymać się od dyskusji a także od głosowania na podjęciem uchwały w danej sprawie.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej spółki nie mogą przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez nich decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności ich opinii i sądów.